You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : January 1998

re: "rare" mAruthi stotram

From: Shree (shree_at_usa.net)
Date: Sun Jan 18 1998 - 06:47:22 PST

Dear Kalyani,

Namaste,

> There is a "rare" mAruthi stotram listed under this URL:
> http://www.lifcobooks.com/devotional/pages/maruthisthotra.html.

> This is a marAthi(?) stotram (composed by srI rAmadAsar) with Tamil 
> transliteration. It would be nice if we can get the correct pronunciation for 
> some of the words.

Since I do not know tamil script I am not very sure of the stotra.
However, I think it is the bhiimaruupii stotra by SRI raamadaasa
samartha. Here is a copy from sanskrit documents site at 
ftp://jaguar.cs.utah.edu/private/sanskrit/index.html

If you would like to see it's devanaagarii version please see
ftp://jaguar.cs.utah.edu/private/sanskrit/marathi/bhiima.gif
ftp://jaguar.cs.utah.edu/private/sanskrit/marathi/bhiima.ps

Let me know, if this is indeed the 'rare maaruti stotra' that you have
mentioned.

Thanks
Shree
----------------------------------------------

% Transliteration credits: Neelkanth Kulkarni kulkarnn@nasd.com
\obeylines
#indian
\centerline{.. \LARGEdvng bhiimaruupii stotra ..}
\bigskip
bhiimaruupii mahaarudraa vajra hanumaana maarutii .
vanaari anjaniisuutaa raamaduutaa prabha.njanaa .. 1..

mahaabaLii praaNadaataa sakaLaa uThavii baLe .
saukhyakaarii  duHkhahaarii duuta vaishhNava gaayakaa .. 2..

dinaanaathaa hariiruupaa su.ndaraa jagadaa.ntaraa .
paataala devataa ha.ntaa bhavya si.nduuralepanaa .. 3..

lokanaathaa jagannaathaa praaNanaathaa puraatanaa .
puNyava.ntaa puNyashiilaa paavanaa paritoshhikaa .. 4..

dhvajaa.nge uchalii baaho aaveshe loTalaa puDhe .
kaaLaagnii kaaLarudraagnii dekhataa kaapatii bhaye .. 5..

brahmaa.nDe maayile neNo aavaLe da.ntapa.ngatii .
netraagnii chaalilyaa jvaaLaa bhrukuTii taThilyaa baLe .. 6..

puchchha te muraDile maathaa kiriiTii ku.nDale barii .
suvarNa kaTikaa soTii gha.nTaa ki.nkiNii naagaraa .. 7..

Thakaare parvataa aisaa neTakaa saDapaataLuu .
chapaLaa.nga paahataa moThe mahaa vidyullate parii .. 8..

koTichyaa koTi uDDaNe jhepaave uttarekaDe .
ma.ndaadriisaarikhaa droNuu krodhe utpaaTilaa baLe .. 9..

aaNilaa maagutaa nelaa aalaa gelaa manogatii .
manaasii Taakile maage gatiisii tuuLaNaa nase .. 10..

aNupaasoni brahmaa.nDaa evaDhaa hota jaatase .
tayaasii tuLaNaa koThe merumaa.ndaar dhaakuTe .. 11..

tayaasii tuLaNaa kaichii brahmaa.nDii paahataa nase .
brahmaa.nDaa bhovate veDhe vajrapuchchhe karuu shake .. 12..

aarakta dekhile DoLaa graasile suuryama.nDaLaa .
vaaDhataa vaaDhataa vaaDhe bhedile shuunyama.nDaLaa .. 13..

dhanadhaanya pashuvR^iddhii putrapautra samastahii .
naasatii tuuTatii chi.ntaa aana.nde bhiimadarshane .. 14..

he dharaa pa.ndharaa shlokii laabhalii shobhalii bhalii .
dR^iDhadeho niHsa.ndeho sa.nkhyaa cha.ndrakalaaguNe .. 15..

raamadaasii agragaNyuu kapikuLaasii ma.nDaNuu .
raamaruupii antaraatmaa darshane doshha naasatii .. 16..
\bigskip
\centerline{.. iti shrii raamadaasakR^itaM sa.nkaTanirasanaM shrii
maarutiistotram.h saMpuurNam.h ..}
#endindian

-- 
Regards,
Shree
-----------------------------------------------------------
email:    shree@usa.net
satsangh: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/8891/
bhajans:  http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4637/