You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : December 1995

TEXT: aazhvaar_kaL vaazhi thirun^aamam

From: Venkatesh Elayavalli/DCOM (vke_at_cypress.com)
Date: Sun Dec 24 1995 - 14:49:14 PST

Dear Prapatti group members,

The following is the complete text of "aazhvaar_kal vaazhi
thirun^aamam". As far as the English transliteration is
concerned, i have tried to be consistent with the 
"aachaariyargaL vaazhi thirun^aamam" that i posted a week
ago. If you all find any errors, please let me know.

Many thanks for your help.

ippadikku

Venkatesh Elayavalli


===========================================================

			sri:
		appiLLai thiruvaaymalar_n^tharuLiya

		aazhvaar_kaL vaazhi thirun^aamam


			thaniyan
		     n^Erisai venbaa

ambuviyilaazhvaar_ka LaaNdaaL madhurakavi
thambathin^aaLmaathan^ thamizhththokaiyai--n^ambuvikkE
seppuLaaminRanamaai sEr_n^tha peruvaazhisaitha 
appuLaanthaaLE yaraN.

			n^ooRpayan
	eNseer_kkazhin^edilaasiriya viruththam

maNNulagaththuLLOr_kal makizhn^thuvaazha
	maNavaaLamaamuniga LaruLthannaalE
paNNaruLi seyalviLakkamvaazhin^aamam
	paththiyudanivvulakiRpayilvaar_kOtpOr_
viNNulagathththOr_kalinung keer_ththiyuRRu
	viLangiyida meyNYNYaana vaazhvupeRRE
kaNNanadiyaar_gaLudan kalan^thun^aaLung
	kaasiniyir_sathiraaka vaazhvarthaamE.
vEthaththinuNporuLaith thamizhaaln^aaLum
	viLakkidap panniruvarvan^thu thOnRum
maathaththai yavaravar_kaLuthiththan^aalE
	vaazhpathiyaik kalaiththogaiyai manaththilvaiththup
pOthaththaiththarum thamizhaal vaazhin^aamam
	poothalaththiRpEsukinRE nithanaikkaRpaar_
paathaththai yenmudi mElaNiyaappooNdu
	pannaaLungkaikooppip paNivEnyaanE.


	n^ool
pOthamigum poikaiyaar  poothaththaar vaazhiyE
	pugazh pEyaar_ mazhisaiyaar_kOn puththooran vaazhiyE
n^aathamuni thozhungurukai n^aaveeran vaazhiyE
	naRpaaNaN kollinagar_n^aathanaar_ vaazhiyE
aatharikkun^ thoNdaradippodithaaLkaL vaazhiyE
	arutkaliyan madhurakavi yaaNdaaLum vaazhiyE
EthamaRRa n^aalayirap panuval vaazhiyE
	ivaruthiththa n^aaL maatha mezhiRpathiyum vaazhiyE


	poikaiyaazhvaar_
saiyathulaavONaththiR sekaththuthiththan vaazhiyE
	thirukkachchimaan^agaraNJ sezhikkavan^thOn vaazhiyE
vaiyan^thakaLin^ooRum vaguththuraiththaan vaazhiyE
	vanasamalar_kkaruvathanil van^thamain^thaan vaazhiyE
veiyakathirOn thannai viLakkittaan vazhiyE
	vEngadavar thirumalaiyai virumbumavan vaazhiyE
poikaimuni vadivazhagum poRpathamum vaazhiyE
	poNmudiyun^ thirumugamum poothalaththil vaazhiyE


	boothaththaazhvaar_
anpethakaLiRun^ooRu maruLinaan vaazhiyE
	aippasiyilavittaththi lavathariththaan vaazhiyE
n^anpugazh sEr_kurukkaththi n^aanmalarOn vaazhiyE
	n^allathirukkadanmallai n^aathanaar vaazhiyE
inburugu sinthai thiriyittapiraan vaazhiyE
	ezhil NYaanachchudar_viLakkERRinaan vaazhiyE
ponpuraiyun^ thiruvarangar_ pugazhuraippOn vaazhiyE
	boothaththaar_ thaaLiNaiyip poothalaththil vaazhiyE


	peyaazhvaar_
thirukkaNdEnena n^ooRuNJ seppinaan vaazhiyE
	siRan^thavaippasiyiR sathayam seniththavaLLal vaazhiyE
marukkamazhum mayilain^agar_ vaazhavan^thOn vaazhiyE
	malark kariya n^eithalthanil van^thuthiththaan vaazhiyE
n^erukkidavEyidaikazhiyil n^inRaselvan vaazhiyE
	n^Emisangan vadivazhakkai neNJilvaippOn vaazhiyE
perukkamudan thirumazhisaippiraan thozhuvOn vaazhiyE
	pEyaazhvaar_ thaaLiNaiyip perun^ilaththil vaazhiyE


	thirumazhisaiyaazhvaar_
anbudanan^thaathi thoNNooRRaaRuraiththaan vaazhiyE
	azhagaarun^ thirumazhisaiyamarn^thaselvan vaazhiyE
inbamiguthaiyil makaththinguthiththaan vaazhiyE
	ezhiRsan^thaviruththam n^ooRRirupatheen^thaan vaazhiyE
munpukaththil van^thuthiththa munivanaar vaazhiyE
	muzhupponnip perukkethir_sol muthir_kaviyOn vaazhiyE
n^anpuvi n^aalaayiraththozhu n^ooRRirun^thaan vaazhiyE
	n^angaLpaththisaara nirun^aRpathangaL vaazhiyE


	nammaazhvaar_
aanathiruviruththam n^ooRu maruLinaan vaazhiyE
	aasiriyamEzhupaat taliththapiraan vaazhiyE
eenamaRavan^thaathi yeNbathEzheen^thaan vaazhiyE
	ilakuthiruvaaimozhi yaayiraththorun^ooRRiraNduraiththaan vaazhiyE
vaanaNiyummaamaadak kurukaimannan vaazhiyE
	vaikaasi visaakaththil van^thuthiththaan vaazhiyE
sEnaiyar_kOnavathaaraNJ saithavaLLal vaazhiyE
	thirukkurukai sadagOpan thiruvadigaL vaazhiyE


	kulasEkaraazhvaar_
aNJsanamaamalaippiRavi yaathariththOn vaazhiyE
	aNiyarangar_maNaththoonai yadain^thuyththOn vaazhiyE
vaNJsin^agaran^thannil vaazhavan^thOn vaazhiyE
	maasi thaniRpunar_poosam van^thuthiththaan vaazhiyE
aNJsalenakkudappaambi langaiyittaan vaazhiyE
	an^avara thamiraamakathai yaruLumavan vaazhiyE
seNJsolmozhi n^ooRRanNJunJ seppinaan vaazhiyE
	seralar_kOn sengamalaththiruvadigaL vaazhiyE


	periyaazhvaar_
n^allathiruppallaaNdu n^aanmoonROn vaazhiyE
	n^aan^ooRRaRubaththonRum namakkuraiththaan vaazhiyE
sollariyavaanithaniR sOthivan^thaan vaazhiyE
	thodai soodikkoduththaaL thozhun^thamappan vaazhiyE
selvan^ambithannaippOR siRappaRRaan vaazhiyE
	senRukizhiyaRuththu maaltheivamenRaan vaazhiyE
villipuththoor_n^agaraththai viLangavaiththaan vaazhiyE
	vEthiyar_kOn battar_piraan mEthiniyil vaazhiyE


	thoNdaradippodiyaazhvaar_
maNdangudiyathanai vaazhviththaan vaazhiyE
	maar_gazhiyir_ kEttai n^aaLvan^thuthiththaan vaazhiyE
thoNdirai suzharangaraiyE theivamenRaan vaazhiyE
	thirumaalai yonbathaNJum seppinaan vaazhiyE
paNdu thiruppaLLiyezhuchchip paththuraiththaan vaazhiyE
	paavayar_kaL kalavithanai pazhiththaselvan vaazhiyE
thoNduseithu thuLabaththaal thulanginaan vaazhiyE
	thoNdaradippodiyaazhvaar_ thunaippathangaL vaazhiyE


	thiruppaaNaazhivaar_
umbar_ thozhum meiNJyaanath thuRaiyooraan vaazhiyE
	urOkiNi n^aaL kaarththikaiyi luthiththavaLLal vaazhiyE
vambavizhthaar_muni thOLil van^thapiraan vaazhiyE
	malar_kkaNNai vERonRil vaiyaathaan vaazhiyE
ambuviyil mathiLarangarakam pukuththaan vaazhiyE
	amalanaathibiraanpaththu maruLinaan vaazhiyE
semponadimudiyaLavuNJ sEvippOn vaazhiyE
	thiruppaaNan poRpathangaL sekathalaththil vaazhiyE


	thirumangaiyaazhvaar_
kalan^tha thirukkaar_ththikaiyil kaar_ththikaivan^thOn vaazhiyE
	kaasiniyiRkuRaiyaloor_kkaavalOn vaazhiyE
n^alan^thikazhaayiraththeNbaththu naaluraiththaan vaazhiyE
	n^aalain^thumaaRain^thum n^amakkuraiththaan vaazhiyE
ilangezhu sooRRirukkai yirumadaleen^thaan vaazhiyE
	immoonRiliru n^ooR RirubaththEzheen^thaan vaazhiyE
valan^thikazhungu muthavalli maNavaaLan vaazhiyE
	vaatkaliyan parakaalan mangaiyar_kOn vaazhiyE


	madhurakaviyaazhvaar_
siththiraiyiR siththiraithirun^aaL  siRakkavan^thOn vaazhiyE
	thirukkOLooravathariththa selvanaar vaazhiyE
uththaragangaatheerath thuyar_thavaththOn vaazhiyE
	oLikathirOn theRkuthikka vukan^thuvan^thOn vaazhiyE
paththiyodu pathinonRum paadinaan vaazhiyE
	paraangusanE paranenRu paRRinaan vaazhiyE
maththimamaampathapporuLai vaazhviththaan vaazhiyE
	madhurakavi thiruvadigal vaazhivaazhivaazhiyE


	aaNdaaL
thiruvaadippooraththiR sekaththuthiththaaL vaazhiyE
	thiruppaavai muppathum seppinaaL vaazhiyE
periyaazhvaar_ peRReduththa peNpiLLai vaazhiyE
	perumpoothoor_ maamunikkup pinnaanaaL vaazhiyE
orun^ooRRu n^aaRpaththu moonRuraiththaaL vaazhiyE
	uyara rangar_kkE kaNNi yukan^thaLiththaaL vaazhiyE
maruvaarun^ thirumalli vaLan^aadi vaazhiyE
	vaNputhuvai n^agar_kkOthai malarppathangaL vaazhiyE