You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : 1994

About Andal

From: Parthasarati Dileepan (MFPD_at_UTCVM.UTC.EDU)
Date: Fri Jun 10 1994 - 11:21:33 PDT

Kothai piRandha voor Govindan vazhumoor

   Add this here:   sOthi maNimaadam thOnRumoor


Neethiyal nallapaththar vazhumoor nAnmaRaigalothumoor
Villipuththur vEdakkOnoor padangal theerkum paramanadikatti
VEdamanaithukkum viththagum kothai thamizh iyandhumindhum
aRiyadha manidarai vaiyam sumappadhum vambhu.Regards,

P. Dileepan